Systemy nawadniające

Zajmujemy się projektowaniem i budową systemów nawadniających w ogrodach. Prawidłowo wykonany system nawodnienia, to oszczędność czasu i wody, a także piękny trawnik i roślinność. Pracujemy na osprzęcie Rain Bird, Hunter i Toro. Przed montażem systemu, robimy inwentaryzacje terenu, sprawdzamy wydajność wody oraz warunki glebowe.

Po uzyskaniu tych informacji, przedstawiamy projekt z liczbą sekcji i linii kroplujących, a po akceptacji przystępujemy do montażu. Udzielamy dwa lata gwarancji na piśmie.